труден за разбиране

труден за разбиране
словосъч. - неразбираем, неясен, отвлечен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • неразбираем — прил. загадъчен, таен, тайнствен, потаен, неясен, неразгадаем прил. двусмислен прил. озадачаващ, объркващ прил. труден за разбиране, отвлечен …   Български синонимен речник

  • неясен — прил. замъглен, мътен, тъмен, мъглив, мъгляв, мрачен, неопределен, неоформен, неочертан прил. смътен, неизяснен, несигурен, съмнителен, непонятен, нерешен, неразбран, неразбираем, забъркан, заплетен прил. блед, бледен, слаб прил. глух, хрипкав,… …   Български синонимен речник

  • отвлечен — прил. завлечен, похитен, задигнат, грабнат, замъкнат, отнесен, отмъкнат прил. абстрактен, утопичен, нереален, далеч от действителността, въображаем, имагинерен, фантастичен, фиктивен, измислен, метафизичен, идеалистичен, идеален, несъществуващ,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”